HESAP OLUŞTURMA

Üyelik Sözleşmesi
Kullanıcı Bilgileri

Shaya Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ("Shaya") ait işbu Starbucks Card Programı ("Program"), Starbucks Card ("Kart") sahibi üyelerine Kart'a para yüklemek suretiyle T.C. sınırları içerisindeki Starbucks mağazalarında alışveriş imkanı sunmak ve/veya her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/ harcama, hediye çekine hak kazanma ve indirim imkanları gibi Shaya tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar ("Avantaj(lar)") sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Program'a üye olmak ve Kart'ı kullanmakla aşağıdaki Program Genel Şartlarını kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.
1. Kart'ın mülkiyeti Shaya'ya aittir. Kartla ilgili tüm hizmetler Shaya ve/veya Shaya tarafından yetkilendirilen firmalar tarafından sağlanmaktadır.
2. Karttaki birikmiş bakiye, bir başka Starbucks kartı almak için kullanılamaz ve hiçbir surette nakit para iadesi yapılamaz.
3. Kartlara para yükleme, Starbucks mağazalarında bulunan POS cihazları aracılığı ile nakit, kredi kartı ve banka kartı kullanılarak ve www.starbuckscardtr.com internet sitesinde yer alan Akbank Sanal POS aracılığı ile 3D Secure System uygunluğu olan kredi kartı ve banka kartları kullanılarak yapılabilmektedir. Kartın, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için Kart'a para yüklemesi yapması gerekmektedir. Kart'a tekrar para yüklemesi yapabilmek ve/veya eğer varsa alışverişlerde kazanılan avantajları kullanabilmek için ise, işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması ve Kart bilgilerinin (16 haneli Kart nosu ve 3 haneli güvenlik kodu) belirtilen şekilde kaydedilmesi gereklidir.
4. Bu Kartın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve Kartın süresi Shaya tarafından belirlenmektedir. Shaya dileği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, Kartın kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir ve/veya Kartın iadesini talep edebilir. Kartın süresi dolduğunda ve/veya Kartın uygulamasına her ne sebeple olursa olsun son verilmesi halinde, Kart geçerliliğini yitirecek ve Kartta biriken paralar, puanlar ve Üye'ye kazandırılan haklar Shaya tarafından silinecektir. Üye, geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan Kartta birikmiş paranın ve Avantajların Shaya tarafından silinerek geri alınacağını, bunlara ilişkin herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
5. Üye, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte Program kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Program üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Shaya ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları ("Program İşbirlikçileri") tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine, Program dahilindeki amaçlar (genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanımları, reklam, pazar araştırması anketleri, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve benzeri pazarlama faaliyetleri vb.) çerçevesinde kullanılmasına ve Shaya tarafından kendisine SMS, internet, mektup, telefon ve sair kanallar aracılığı ile erişilmesine muvafakat ettiğini, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Shaya'nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
6. Bu kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, program dışı başka bir karta devredilemez, Starbucks Card başka bir avantaj kart ile beraber kullanılamaz ve içindeki bakiye hiçbir surette nakde çevrilemez.
7. Starbucks Card Programı uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Starbucks Card Programı ve Kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
8. Üye, kendisine verilen Kart ve numarasını, cvc2 numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu, Shaya'nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Kartın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, Shaya'nın diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal kartı iptal etme ve üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye'ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Üye, Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu Shaya'ya gecikmeksizin +90 (216) 454 09 09 numaralı iletişim hattı üzerinden bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Shaya Kart'ı pasif konuma getirecek, pasif kartlar aktif hale dönüştürülemeyeceği için, Üye'nin Starbucks mağazalarından Kart'a asgari 25,00.-(yirmibeş) Türk Lirası yüklemek suretiyle yeni bir kart alması gerekecektir. Ancak pasife alınan karttaki Avantajların yeni karta yüklenebilmesi için, Üye'nin web sitesi aracılığı ile pasif kartını yeni kartına aktarması gerekmektedir, aksi halde kazanılan Avantajlar geçersiz kabul edilecek ve Shaya'nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olamayacaktır.
10. Uyuşmazlık halinde Shaya'nın ticari defterleri ve kayıtları kesin delil oluşturur; ayrıca uyuşmalıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarıda 10 madde halinde belirtilen Starbucks Card Programına ve Kart kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi dahil kişisel bilgilerimi Shaya Kahve San. ve Tic. A.Ş. (Shaya)'ye açık rızam ile verdiğimi, bu bilgilerimin Shaya tarafından Starbucks markası ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına; tarafıma SMS, internet, e-posta, telefon vb. kanallar aracılığıyla ticari iletişimde bulunulmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.